skip to Main Content
SNOWBERRY 的产品
发掘我们的产品系列
单击每个标题选项以查看详细内容

01) 青蘋果汁

02) 芒果汁

03) 草莓汁

04) 哈密瓜汁

05) 葡萄汁

06) 奇異果汁

07) 藍莓汁

08) 柳橙汁

09) 檸檬/蜂蜜檸檬汁

10) 荔枝汁

11) 紅酸梅汁

12) 桔子汁

13) 百香果汁

14) 水蜜桃汁

15) 金桔汁

16) 酸柑/蜂蜜酸柑

17) 紅毛榴槤

18) 粉紅番石榴

01) 百香果加子

02) 草莓粒

03) 奇異果加子

04) 青芒果/情人果酱

01) 紅毛榴槤

02) 番石榴紅毛榴槤

03) 水蜜桃紅毛榴槤

04) 芒果

05) 草莓

06) 熱带雜果

07) 藍莓

08) 檸檬柚子

09) 奇異果

10) 榴槤

11) 水晶黄梨

12) 番石榴

13) 蜜瓜

14) 檸檬/檸檬酸柑

15) 蜂蜜火龙果

16) 牛油果

17) 特级榴槤

18) 香椰

19) 小菠蘿蜜

用法:鲜榨果汁、冰沙、冰沙混合果汁、迷你彩果汁、果味冰皮月饼和有气果汁

01) 果糖

02) 藍柑橙糖漿

03) 绿薄荷糖漿

04) 无色薄荷糖漿

05) 龍眼蜜糖漿

06) 蜂蜜糖漿

07) 龍眼海底椰

08) 焦糖漿

09) 榛果糖漿

10) 巧克力漿 (680克)

11) 草莓果漿 (623克)

12) 三色奶茶糖漿 (623克)

用于高级热或冷的咖啡/巧克力/茶

01) 茉香綠茶包 (2克)

02) 紅茶/綠茶 (600克)

03) 特制紅茶包 (60克 x 10p包)

04) 奶茶包 (1公斤)

05) 茉香綠茶 (600克)

01) 薄荷茶

02) 熱带雜果茶

03) 草莓茶

04) 水蜜桃茶

05) 蘋果茶

01) 柚子茶

02) 紅棗茶

01) 芋香

02) 香檳

03) 哈密瓜

04) 草莓

05) 西瓜

06) 香草

07) 芒果

08) 青蘋果

09) 木瓜

10) 椰乳

11) 香蕉

12) 紅豆

01) 彩虹雜果

02) 荔枝

03) 青蘋果

04) 葡萄

05) 芒果

06) 水晶咖啡凍

07) 巧克力米粒

08) 黑珍珠

09) 泡泡珠

01) 雪花冰(基本口味)

(不需用刨冰机)

01) 彩色果凍(蝌蚪粒)

02) 深褐色珠果漿 (蝌蚪粒)

03) 迷你彩珠果凍

04) “沙谷米”果凍 (透明粒)

01) 巧克力

02) 卡布基诺

03) 摩卡咖啡

04) 意大利咖啡

(热或冷)

01) 榴槤

02) 紫芋

03) 巧克力

04) 抹茶红茶

05) 鳳梨

01) 榴槤

02) 巧克力

03) 鳳梨

04) 紫芋

05) 咖啡

06) 香兰

01) 榴槤

02) 巧克力

03) 紫芋

04) 日本甜薯

01) 榴槤酥卷

02) 小菠蘿蜜酥卷

01) 冰皮月饼(榴槤,小菠蘿蜜)

02) 冰粽(榴槤,紫芋,鳳梨,巧克力,咖啡,等等)

01) 榴槤,小菠蘿蜜,香椰

02) 草莓(原味/草莓乳酸味)

03) 藍梅(乳酸味)

04) 冷凍乳酸冰淇淋(纯乳酸)

05) 冷凍乳酸漿(具有良菌)-用于乳酸软冰淇淋,乳酸鲜果,乳酸蔬菜凉伴,乳酸饮料

-用于乳酸软冰淇淋,乳酸鲜果,乳酸蔬菜凉伴,乳酸饮料

06) 软冰淇淋粉(香草,巧克力,乳酸,無味*)

*無味软冰淇淋粉用于乳酸,榴槤,香椰,草莓乳酸,抹茶乳酸。

01) 乳酸粉

-用于冰沙饮料,乳酸饮料

02) 威化粉

03) 奶精

04) 奶昔粉(冷/热)

Back To Top